Видео од обраќањата на активисти пред Купром

На настанот што се одржа пред портите на фабриката Купром учествуваа активисти, екологисти и архитекти. Целта на излагањата беше да се воочат проблемите и можностите што доаѓаат со евентуалната изградба на станбени згради, наспроти можностите за ревитализација на објектот.

Повеќе информации за овој настан ќе најдете на известувањето на Само Прашај . мк

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s